web analytics

Pontŵn sy’n arnofio

Floating Pontoon on Swansea Marina

Mae’r pontŵn sydd ar afon Tawe yn darparu mynediad hwylus i SA1 a chanol y ddinas.
Gall ymwelwyr nawr glymu eu cwch y tu allan i oriau a defnyddio’r siopau a’r cyfleusterau lleol. Mae’r gymuned bysgota hefyd wedi croesawu’r pontŵn newydd. Gall cychod masnachol a chychod a logwyd bysgota’n hawdd gyda’r nos a sicrheir hafan ddiogel ar yr afon i’r rhai a gaiff eu dal ar y môr mewn tywydd gwael, beth bynnag yw’r amser neu’r tywydd, drwy ddefnyddio’r grisiau diogel a hygyrch i lawr i’r pontŵn.
Mae’r pontŵn hefyd yn nodwedd ddiogelwch bwysig rhag ofn y bydd argyfwng. Gellir achub anafedigion neu griw oddi ar gychod pan fydd loc Tawe ar gau neu pan fydd cyflymder yn hanfodol. Gall y bad achub hefyd adael cychod sydd wedi torri ar y pontŵn, gan leihau eu hamser ymateb yn fawr.

Gweld yr holl chwaraeon dŵr a chyfleusterau yn Abertawe a’r Mwmbwls.

This post is also available in: English