web analytics

Chwaraeon dŵr ym Mae Abertawe a’r Mwmbwls

Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 | Yr LC | Surf GSD | Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe | Gower Coast Adventures | Breakout Adventure | Canolfan Weithgareddau Fferm Clun | Call of the Wild | Campau Dŵr Abertawe | Ysgol Syrffio Ffederasiwn Syrffio Cymru | Bay Divers | Cymdeithas Hwylio Môr Hafren | Euphoria Sailing | Gap Activities | Go Wake | SUP Gower |Clwb Hwylio’r Mwmbwls | Clwb Cychod Hwylio a Thanddwr Abertawe | Partneriaeth Rainbow Seeker | Ocean Quest
360 Beach and Watersports Centre Swansea

Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360, Abertawe

Heol y Mwmbwls, Abertawe, SA2 0AY.

E-bost:  info@360swansea.co.uk
Gwefan: www.360swansea.co.uk

Mae Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 yn gyfleuster amlgamp unigryw yng nghanol Bae Abertawe, adnodd naturiol trawiadol sy’n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau ar y tir a’r môr. Mae’r ganolfan yn cynnig cyfle i unigolion a grwpiau o bob oed, gallu a chefndir gymryd rhan mewn amrywiaeth o gampau a gweithgareddau. Os ydych am roi cynnig ar weithgaredd am y tro cyntaf, am wella’ch sgiliau a’ch gallu neu eisoes yn athletwr cymwys, mae gan 360 rywbeth i chi. Gyda bar-caffi trwyddedig, mae 360 hefyd yn cynnig y lleoliad perffaith i ymlacio gyda ffrindiau a mwynhau golygfeydd panoramig trawiadol o’r bae. Mynd i’r wefan | Dychwelyd i’r brig.
The LC, Swansea - a great leisure centre with fantastic water facilities

Yr LC, Abertawe

Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3ST.

Ffôn:  +44 (0)1792 466500
E-bost:  enquiries@the-lc.co.uk
Gwefan: www.thelcswansea.com

Yr LC yw prif gyfadeilad hamdden Abertawe ac mae’n gyson wedi bod yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru sy’n codi tâl ers agor ei ddrysau yn 2008.
Mae’r LC yn gartref i ganolfan ffitrwydd mwyaf Abertawe – Y Brig, parc dŵr gwych sy’n cynnwys efelychydd syrffio dan do cyntaf Cymru sef y Boardrider, wal ddringo 30 troedfedd, ardal chwarae ryngweithiol pedwar llawr, neuadd chwaraeon amlddiben a chyfrinach orau Abertawe – y Spa@LC. Mae’n wir dweud bod popeth dan yr unto yn yr LC, lle perffaith ar gyfer diwrnod mas i’r teulu! Mwy o wybodaeth | Dychwelyd i’r brig.
Gower Surf Development, a City & County of Swansea approved watersports operator

Gower Surf Development (Surf GSD)

10 Stryd John, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4LH.

Ffôn:  +44 (0)1792 417170
E-bost:  simon@gowersurfing.com
Gwefan: www.gowersurfing.com

Mae ysgol syrffio GSD, a sefydlwyd dros ddegawd yn ôl ac a drwyddedir gan Ddinas a Sir Abertawe, yn lle gwych i syrffio ar y tonnau. Ymddangosodd yn ddiweddar yn ‘The Gadget Show’, ‘Anna Richardson’s Supersize versus Superskinny’ ac yng nghylchgrawn clodfawr Coast. Mae Surf GSD yn weithredwr chwaraeon dŵr cymeradwy yn Ninas a Sir Abertawe ac mae ar agor drwy’r flwyddyn. O blant i oedolion, o ddechreuwyr i syrffwyr y cam nesaf, mae Surf GSD yn cynnig croeso cynnes i bawb ar eu holl gyrsiau syrffio. Mwy o wybodaeth | Dychwelyd i’r brig.
Wales National Pool, Swansea

Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe

Lôn Sgeti, Sgeti, Abertawe  SA2 8QG.

Ffôn:  +44 (0)1792 513513
E-bost: enquiries@walesnationalpoolswansea.co.uk
Gwefan: www.walesnationalpoolswansea.co.uk

Yn ganolfan ddŵr genedlaethol ar gyfer Cymru, mae Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe nid yn unig yn gartref i nifer o nofwyr Olympaidd a Pharalympaidd, a’r rhai sy’n hyfforddi ar gyfer digwyddiadau mawr, ond mae hefyd yn adnodd cymunedol poblogaidd. Mae pwll 50m yn y cyfleuster (ynghyd â system hyblyg a all rannu’r pwll yn ddau a newid y dyfnder) a phwll 25 metr. Mae hyn yn sicrhau y gall PCCA ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau dŵr ac amlgamp gan gynnwys:

  • Nofio ffitrwydd ac mewn lonydd
  • Nofio hamddenol
  • Sesiynau sblashio a chwarae
  • “Ysgol Acwa”
  • Sesiynau ffitrwydd yn y dŵr gan gynnwys ffitrwydd syrffio ac acwa-ymarfer
  • Swim 4 Tri a Tri stars

Mwy o wybodaeth | Dychwelyd i’r brig.

Gower Coast Adventures

Gower Coast Adventures

Knab Rock, Cilâ Uchaf, Abertawe SA2 7HQ.

Ffôn: +44 (0)7866 250440
E-bost: info@gowercoastadventures.co.uk
Gwefan: www.gowercoastadventures.co.uk

Mae Gower Coast Adventures yn fusnes teuluol a sefydlwyd yn haf 2003. Mae teithiau cychod yn gadael o’r Mwmbwls ac yn cynnig taith drawiadol o’r arfordir.
Caiff y teithiau eu harwain gan griw cymwys proffesiynol â gwybodaeth leol wych. Croesewir ceisiadau gan deithwyr unigol, teuluoedd, ffrindiau a grwpiau, ac mae’r teithiau’n ddelfrydol hefyd ar gyfer clybiau, partïon cyn priodi, pen-blwyddi neu achlysuron arbennig. Mae’n hanfodol cadw lle ymlaen llaw. Mwy o wybodaeth | Dychwelyd i’r brig.
Breakout Adventure, activities for all abilities.

Breakout Adventure

26 Rhodfa Woodland, West Cross, Abertawe, SA3 5LY.

Ffôn: +44 (0)1792 406023 | Mobile: +44 (0)7962 665030
E-bost: breakout@breakouter.freeserve.co.uk
Gwefan: www.breakout-adventure.org

Mae Breakout Adventure yn ddarparwr gweithgareddau antur awyr agored achrededig, wedi’i drwyddedu gan y Gwasanaeth Trwyddedu Gweithgareddau Antur (AALS). Cynigir anturiaethau i bob gallu, ac ymysg y gweithgareddau sydd ar gael mae caiacio môr, arfordiro, canŵio, ogofa, gyrru cychod pŵer a hwylio. Mwy o wybodaeth | Dychwelyd i’r brig.
Clyne Farm Activity Centre, your one stop for activities for all ages and abilities.

Canolfan Weithgareddau Fferm Clun

Rhodfa Westport, Mayals, Abertawe SA3 5AR.

Ffôn: +44 (0)1792 403339
E-bost: geoff.haden@clynefarm.com
Gwefan: www.clynefarm.com

Eich canolfan dan yr unto am weithgareddau i bob oed a gallu – gan gynnwys canŵio a chaiacio. Mwy o wybodaeth | Dychwelyd i’r brig.
Call of the Wild, award winning adventure activities for all ages and abilities

Call of the Wild

83 Heol yr Eglwys, Blaendulais, Castell-nedd SA10 9DT.

Ffôn: +44 (0)1639 700388
E-bost: info@callofthewild.co.uk
Gwefan: www.callofthewild.co.uk

Gweithgareddau antur arobryn i bob oed a gallu megis ceunanta, ogofa, dringo, cerdded ceunentydd, canŵio a cherdded bryniau. Dewch i gael golwg agosach ar gefn gwlad Cymru. Mwy o wybodaeth | Dychwelyd i’r brig.
Swansea Watersports, adventure activities and extreme sports.

Campau Dŵr Abertawe

Llawr Cyntaf, 14 Cambrian Place, Ardal Forol, Abertawe, SA1 1PQ.

Ffôn: +44 (0)7740 839878 | Mobile: +44 (0)7740 284079
E-bost: info@swanseawatersports.com
Gwefan: www.swanseawatersports.com

Mae Campau Dŵr Abertawe yn cynnig amrywiaeth llawn o weithgareddau a hyfforddiant chwaraeon dŵr ar gyfer pob oed a lefel brofiad. Mae Campau Dŵr Abertawe sy’n ganolfan achrededig ar gyfer cyrsiau hwylio, gyrru cychod pŵer, jet-sgïo, caiacio a theori yn cynnig gweithgareddau antur ac eithafol ar gyfer unigolion, teuluoedd, ffrindiau, partïon cyn priodi ac adloniant corfforaethol.
Beth bynnag yw’ch profiad, mae Campau Dŵr Abertawe yn cynnig hyfforddiant i ddechreuwyr, y lefel ganolradd ac arbenigwyr. Mae cyrsiau’n amrywio o sesiwn hanner diwrnod i gyrsiau tymor hir i hyfforddwyr chwaraeon dŵr. Mynd i’r wefan | Dychwelyd i’r brig.
Welsh Surfing Federation Surf School specialise in teaching surfing to absolute beginners

Ysgol Syrffio Ffederasiwn Syrffio Cymru

Llangynydd, Gŵyr, Abertawe SA3 1HU.

Ffôn: +44 (0)1792 386426
E-bost: surfwsf@aol.com
Gwefan: www.wsfsurfschool.co.uk

Mae Ysgol Syrffio Ffederasiwn Syrffio Cymru yn Llangynydd, Gŵyr, Cymru. Mae’n sefydliad nid er elw sy’n codi arian er mwyn hyrwyddo syrffio yng Nghymru. Rôl Ysgol Syrffio WSF yw addysgu syrffwyr newydd i ddefnyddio’r môr er mwynhad, mewn ffordd ddiogel a hyrwyddo ymwybyddiaeth amgylcheddol. Mwy o wybodaeth | Dychwelyd i’r brig.
Bay Divers, Swansea’s own home grown PADI accredited Dive Resort

Bay Divers

Heol Maes Eglwys, Treforys, Abertawe, SA6 6NN.

Ffôn: +44 (0)1792 561576 | Symudol: +44 (0)7859 018970
Gwefan: www.baydivers.co.uk

Mae Bay Divers yn Ganolfan Blymio yn Abertawe sydd wedi’i hachredu gan PADI, ac felly mae’n cynnig amrywiaeth eang o brofiadau plymio a chyrsiau plymio o ddechreuwyr i lefel broffesiynol gan gynnwys hyfforddiant plymio technegol a rhentu cyfarpar. Mae gan hyfforddwyr profiadol Bay Divers flynyddoedd o brofiad plymio ar draws y byd, a dônt o gefndiroedd gwahanol iawn – maent yn gwarantu’r hyfforddiant gorau y gall arian ei brynu mewn awyrgylch proffesiynol a chyfeillgar. Mynd i’r wefan | Dychwelyd i’r brig.

Cymdeithas Hwylio Môr Hafren

E-bost: info@bcya.org.uk
Gwefan: www.bcya.org.uk

Mae Cymdeithas Hwylio Môr Hafren yn cynnwys clybiau a sefydliadau a chanddynt gysylltiad â hwylio ym Môr Hafren. Mynd i’r wefan | Dychwelyd i’r brig.
Euphoria Sailing

Euphoria Sailing

34 Eastlands Park, Llandeilo Ferwallt, Abertawe, SA3 3DQ.

Ffôn: +44 (0)1792 234502
E-bost: info@euphoriasailing.com
Gwefan: www.euphoriasailing.com

Mae Euphoria Sailing Ltd a Watersports 4 All yn cynnig cyfarpar chwaraeon dŵr ar gyfer hwylio, caiacio, sgïo dŵr a thonfyrddio, yn ogystal ag adeiladu tîm a digwyddiadau corfforaethol. Mae gan Euphoria Sailing, sy’n darparu ar gyfer grwpiau, dros ddeng mlynedd o brofiad o adeiladu tîm, ac maent yn cynnig diwrnodau gweithgareddau adeiladu tîm pwrpasol, gyda gweithgareddau ar gael ar y traeth ac ar y tir. Mynd i’r wefan | Dychwelyd i’r brig.
Gap Activities, a Licensed Outdoor Centre for your great adventure

Gap Activities

Stryd Francis, Abertawe, SA1 4NH.

Ffôn: +44 (0)1792 516031
E-bost: info@gapactivities.co.uk
Gwefan: www.gapactivities.co.uk

Mae The Gap yn Ganolfan Awyr Agored Drwyddedig sy’n cynnwys yr holl gyfarpar a’r sgiliau i roi antur wych i chi, o lefel dechreuwyr i ganolradd. Byddwch yn siŵr o fwynhau’ch gweithgaredd o ddewis. Mae Gap Activities yn gangen o ‘The Gap’, elusen leol arobryn sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn Abertawe, i’w helpu i ennill sgiliau i fynd ymlaen i hyfforddiant neu gyflogaeth leol. Mae canran o’ch ffi yn cyfrannu at y prosiect gwerthfawr hwn sy’n newid bywydau. Gallwch chi gael amser anhygoel a chyfrannu at achos da hefyd. Mynd i’r wefan | Dychwelyd i’r brig.
Go Wake, the first and only single line wakepark in South Wales

Gower Kite Riders

11 Teras Clifton, y Mwmbwls, Abertawe SA3 4EJ.

Ffôn: +44 (0)1792 367453 | Symudol: 07799 062447
E-bost: mail@gowerkiteriders.com
Gwefan: www.gowerkiteriders.com

Mae Gower Kite Riders yn ateb gwlyb i’r galw cynyddol gan bobl sydd am  farcutfyrddio, padlo bwrdd neu donfyrddio. Nod Gower Kite Riders yw rhoi dewis i bawb wneud rhywbeth gwahanol pan fydd gwynt a thonnau ar gael neu beidio, i ailfywiogi’r enaid mewn amgylchedd diogel wedi’i reoli, ac ehangu’ch gorwelion ym mhob maes. Mynd i’r wefan | Dychwelyd i’r brig.
Stand Up Paddleboarding on Swansea Bay with SUP Gower

SUP Gower

Stryd Francis, Brynmill, Abertawe, SA1 4NH

Ffôn: +44 (0)1792 446511
E-bost: mail@supgower.com
Gwefan: www.supgower.com

Dychmygwch gamp lle gallwch deithio’n hamddenol ar hyd yr arfordir gan fwynhau’r bywyd gwyllt, yn ymarfer corff cardiofasgwlaidd trwyadl neu’n daith llawn adrenalin – a byddwch yn deall beth yw SUP. Padlo bwrdd ar eich traed, neu badlo syrffio yw’r chwaraeon dŵr llawn adrenalin diweddaraf i gyrraedd glannau’r DU a does dim lle gwell i roi cynnig arno nag yn SUP Gŵyr ar arfordir trawiadol penrhyn Gŵyr yn ne Cymru. Mae padlo bwrdd ar eich traed yn gamp lle gallwch ddysgu’r hanfodion mewn 10 munud ac mae’n ffordd wych o fwynhau’r arfordir neu ddyfrffyrdd mewndirol hyd yn oed os nad ydych erioed wedi cael gwers syrffio. Mynd i’r wefan | Dychwelyd i’r brig.
Mumbles Yacht Club

Clwb Hwylio’r Mwmbwls

746 Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4EL.

Ffôn: +44 (0)1792 369321
Gwefan: www.mumblesyachtclub.co.uk

Bydd Clwb Hwylio’r Mwmbwls yn dathlu 75 mlynedd o hwylio ym Mae Abertawe yn 2013. Mae’r clwb wedi darparu cyfleoedd hwylio i ddechreuwyr llwyr, cynhyrchu pencampwyr cenedlaethol, cynnal pencampwriaethau regata’r byd ac yn bwysicach, fwynhau hwylio cymdeithasol yn y Bae.Mae buddsoddiad sylweddol y clwb mewn cyfarpar a hyfforddwyr yn sicrhau safon, gyda chyfleoedd hyfforddiant wedi’u hachredu gan RYA i blant ac oedolion, yn amrywio o ddechreuwyr i hyfforddi ar gyfer rasys. Ar gyfer y rhai mwy cystadleuol, cynigir hwylio i ieuenctid a hwylio mewn dingi a chatamarán, bob penwythnos o’r gwanwyn i’r hydref, gyda hwylio criwser a rasio gaeaf ar gael hefyd.
Neu os hoffech wylio’r holl weithgareddau, ceir golygfeydd heb eu hail o’r bae o’r tŷ clwb a theras y to. Mynd i’r wefan | Dychwelyd i’r brig.
Swansea Yacht and Sub-Aqua Club Diving

Clwb Cychod Hwylio a Thanddwr Abertawe

Heol East Burrows, Marina Abertawe SA1 1RE.

Ffôn: +44 (0)1792 469084
Gwefan: www.sysac.org.uk

Mae Clwb Cychod Hwylio a Thanddwr Abertawe ar lan orllewinol afon Tawe yn Abertawe rhwng yr Hwylbont a’r fynedfa i’r marina a gynhelir gan y cyngor. Mae’r adran blymio’n rhan annatod o’r clwb, gyda pherchnogion cychod a phlymwyr yn byw’n hapus ochr yn ochr â’i gilydd, gan ddilyn eu diddordebau cyffredin uwchben ac o dan y dŵr.
Mae Adran Blymio Clwb Cychod Hwylio a Thanddwr Abertawe yn aelod cyswllt o Glwb Tanddwr Prydain (BSAC) ac mae’n cynnig amrywiaeth o hyfforddiant i blymwyr, boed y rheini’n blymwyr dan hyfforddiant neu’n blymiwr profiadol. Mae hyfforddiant BSAC yn hyfforddiant heb ei ail ac mae’r clwb yn cynnig nifer o gyrsiau sy’n addas i bawb. Mynd i’r wefan | Dychwelyd i’r brig.
Rainbow Seeker Partnership

Partneriaeth Rainbow Seeker

19 Clôs Millfield, Sgeti, Marina Abertawe, SA2 8BD.

Ffôn: +44 (0)7925 324802
E-bost: sales@sail-swansea.co.uk
Gwefan: www.sail-swansea.co.uk

Mae Rainbow Seeker yn griwser cyflym 40 troedfedd gyda naw gwely ym Marina Abertawe. Mae’n gweithredu yn y marchnadoedd hyfforddi hwylio, corfforaethol a hurio â chapten, gan wneud teithiau dydd, mordeithiau i Ynys Wair ac ymhellach i ffwrdd a chyrsiau hwylio’r Gymdeithas Hwylio Frenhinol.
Gyda phedwar caban, dau doiled, tair cawod, dŵr dan bwysedd a gwres canolog, mae Rainbow Seeker yn cynnig ffordd gyfforddus o fwynhau hwylio, bywyd gwyllt a golygfeydd hardd ym Mae Abertawe, Gŵyr a Môr Hafren. Mae Mike Burns, un o hyfforddwyr hwylio RSA Rainbow Seeker a’i bartneriaid yn cynnig maes llafur hwylio a gweithgareddau tir llawn yr RSA. Ymunwch â rhaglen 2013 neu trefnwch ddiwrnod neu daith hwylio a fydd yn addas i’ch gofynion unigol. Mynd i’r wefan | Dychwelyd i’r brig.
Ocean Quest, 5 star Scuba Diving and Watersports Facility

Ocean Quest

Swansea

Ffôn: 01792 606500
Gwefan: www.ocean-quest.co.uk

Mae Ocean Quest yn ganolfan sgwba-blymio a chwaraeon dŵr o’r radd flaenaf. Wedi’i sefydlu ym 1998 yng Nghaerdydd, Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Casnewydd a Phorthcawl, mae Ocean Quest wedi hwyluso hyfforddiant sgwba-blymio a chyrsiau i hyfforddwyr i filoedd o blymwyr, o gyrsiau i ddechreuwyr hyd at lefel addysgu ac mae ei gofnod cymwysterau a diogelwch yn berffaith.
Mae’r cyfleusterau’n cynnwys canolfan manwerthu cyfarpar sgwba-blymio, canolfan llogi cyfarpar, canolfan wasanaethu a gorsaf llenwi aer. Mae gan hyfforddwyr Ocean Quest brofiad plymio helaeth ac maent ar gael i roi cyngor i chi ar eich addysg a’ch cyfarpar sgwba-blymio a’ch dewisiadau profiadau plymio. Mynd i’r wefan | Dychwelyd i’r brig.

This post is also available in: English