web analytics

Olga

Olga, a historic Pilot Cutter at Swansea Bay

Beth am fynd i hwylio ar yr Olga, yr unig un o longau peilot Môr Hafren sydd ar ôl dan berchnogaeth gyhoeddus.

Fe’i hadeiladwyd ym 1909 i fynd â pheilotiaid allan i Fôr Hafren i gwrdd â llongau a oedd ar eu ffordd i borthladdoedd de Cymru. Ar ôl prosiect adnewyddu sylweddol i adfer y llong i’w gogoniant gwreiddiol, mae’r llong wych hon wedi dychwelyd i’r ddinas.

Defnyddiwyd lluniadau a manylebau o 1909 i ddylunio’r oriel a’r salŵn. Olga yw’r unig long ar y Gofrestr Genedlaethol Llongau Hanesyddol ac mae’n rhan o gasgliad morwrol Amgueddfa Abertawe.

Wyddech chi – mae Peilot yn unigolyn sy’n defnyddio’i wybodaeth arbenigol am ddyfroedd lleol i lywio llongau mawr i mewn ac allan o borthladdoedd?

Roedd adnewyddu Olga yn ffocws penodol ar gyfer sefydlu Bae Abertawe’n ganolfan ragoriaeth chwaraeon dŵr. Defnyddiwyd y math hwn o long gyflym i fynd â pheilotiaid allan i longau mwy i’w tywys drwy ddyfroedd anodd Môr Hafren. Mae Olga yn oroeswr pwysig a phrin o’r gorffennol ac fe’i rhestrir ar Restr Graidd y Pwyllgor Llongau Hanesyddol Cenedlaethol.

Mae wedi’i hangori wrth bontŵn Amgueddfa Abertawe yn y Marina a fydd ar agor i’r cyhoedd dros benwythnosau gwyliau’r banc a thrwy fis Gorffennaf a mis Awst.
Am fwy o wybodaeth ac unrhyw ymholiadau trefnu taith, cysylltwch ag Amgueddfa Abertawe.

View all featured watersports in Swansea and Mumbles.

This post is also available in: English