web analytics

Knab Rock

Knab Rock, Swansea

Cyfleuster cyffrous a phwrpasol i gefnogi chwaraeon dŵr yn y Mwmbwls.
Mae canolfan Knab Rock yn cynnwys man dosbarthu gwybodaeth i dwristiaid, cyfleusterau newid, gwelliannau i’r toiledau presennol a darparu toiledau hygyrch, cawodydd allanol ac ad-drefnu storio cychod.
Mae’r ganolfan hon yn cynyddu gallu’r safle i gefnogi’r gweithgareddau canlynol:-

  •  Hwylio a hwylfyrddio
  •  Cychod pleser
  •  Badau dŵr wedi’u personoli
  •  Canŵio a Chaiacio
  •  Cystadlaethau
  •  Digwyddiadau

Gweld yr holl chwaraeon dŵr a chyfleusterau yn Abertawe a’r Mwmbwls.

This post is also available in: English