web analytics

Gwybodaeth am Fae Abertawe a’r Mwmbwls

Mumbles

Mae’r Mwmbwls – a elwir hefyd yn Ystumllwynarth – ar ben deheuol Bae Abertawe, tua phum milltir o ganol Abertawe. Mae ynysigau llanwol Pen y Mwmbwls, y cyfeirir ato weithiau yn ‘borth i Benrhyn Gŵyr’, yn nodi dechrau arfordir deheuol Gŵyr.
Mae Bae Abertawe yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer hwylio, syrffio barcut, plymio, canŵio, gyrru cychod pŵer, padlo bwrdd, hwylfyrddio, sgïo dŵr a thonfyrddio!
Canolfan Ragoriaeth Chwaraeon Dŵr, mae datblygiadau cyfalaf newydd ym Mae Abertawe’n cynnwys:

Ceir sawl opsiwn ar gyfer chwaraeon dŵr yn yr ardal. Cliciwch y ddolen ganlynol i weld yr holl weithredwyr sydd ar gael yn Abertawe a’r Mwmbwls.

This post is also available in: English