web analytics

Cyrraedd Bae Abertawe

Mae Bae Abertawe yn ne-orllewin Cymru, yng ngorllewin y Deyrnas Unedig, ac mae’n hawdd ei chyrraedd mewn car, trên, coets, llong neu awyren.
Taith 3½ awr yn unig o Lundain mewn car, a 2¾ awr o Birmingham, mae’n lle delfrydol i ddianc iddo am wyliau byr neu hwy mewn amgylchedd tawel. Yn ogystal, mae gwasanaethau trên a bws cyflym ac aml yn cysylltu dinasoedd mwyaf y DU â Bae Abertawe.

 

Ar y trên

Teithio ar y trên yn y DU

Mae gwasanaethau trên cyflym ac aml yn cysylltu dinasoedd mwyaf y DU â Bae Abertawe. Mae trenau’n rhedeg yn aml o Paddington Llundain, Bryste, Caerdydd, Casnewydd, Henffordd, yr Amwythig, Crewe a Manceinion i ardal Bae Abertawe, a cheir cysylltiadau da o ogledd-ddwyrain, de a de-orllewin Lloegr. I deithwyr sy’n cyrraedd mewn awyren, ceir cysylltiadau rheilffordd/ awyr cyflym â Bae Abertawe o feysydd awyr Llundain (Gatwick a Heathrow), Bryste a Chaerdydd. Mae llinell olygfaol Calon Cymru hefyd yn rhedeg yn uniongyrchol i Abertawe. Am amserau a gwybodaeth am drenau, ffoniwch National Rail Enquiries ar 08457 484 950 neu ewch i www.nationalrail.co.uk. Neu, ewch i www.mytrainticket.co.uk. Mae gorsaf drên Abertawe yng nghanol y ddinas – taith gerdded 15 munud yn unig o 5 milltir eang Bae Abertawe.

Mae bysus yn gadael o’r tu allan i’r orsaf drenau a fydd yn eich cysylltu â phrif Orsaf Fysus y Cwadrant. Yn y Cwadrant gallwch ddal bysus sy’n teithio i holl ardal Bae Abertawe. Teithio ar y trên o’r tu allan i’r DU. Cyngor ar deithio ar y trên i Fae Abertawe, y Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr o dir mawr Ewrop. Mae trenau Eurostar yn cysylltu Paris, Lille a Brwsel yn uniongyrchol a Llundain (gorsaf ryngwladol St Pancras). O Lundain, gallwch gysylltu â rhwydwaith trenau domestig y DU i deithio ymlaen ar y trên i Abertawe.
Mae’r gwasanaeth Eurostar ar gyfer teithwyr ar droed yn unig ac mae’n rhedeg yn aml (un gwasanaeth yr awr yn fras rhwng 0600 a 2100). Mae taith o Baris i Lundain ar yr Eurostar yn cymryd cyn lleied â 2¼ awr. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Eurostar: www.eurostar.com.

O Lundain, gallwch gysylltu â rhwydwaith trenau domestig y DU i deithio ymlaen ar y trên i Abertawe. Mae’r gwasanaeth Eurostar ar gyfer teithwyr ar droed yn unig ac mae’n rhedeg yn aml (un gwasanaeth yr awr yn fras rhwng 0600 a 2100). Mae taith o Baris i Lundain ar yr Eurostar yn cymryd cyn lleied â 2¼ awr. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Eurostar: http://www.eurostar.com.

Ar fws neu goets…

Cyngor ar gyrraedd Bae Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr ar fws neu goets

Mae coetsis Express yn teithio’n uniongyrchol i Fae Abertawe o Ganol Llundain, meysydd awyr Gatwick a Heathrow, gorllewin a de Swydd Efrog, gorllewin Canolbarth Lloegr, Bryste a Chaerdydd.

National Express
Llinell Ymholiadau: 08717 818181
www.nationalexpress.com

Greyhound UK
Yn rhedeg bob awr yn ystod yr wythnos, bob 2 awr ar ddydd Sul rhwng Caerdydd ac Abertawe.
Llinell Docynnau: 0900 096 0000
www.greyhounduk.com

 

By air…

Cyngor i deithwyr sy’n cyrraedd ar awyren o dramor…

Ceir cysylltiadau rheilffordd a bysus da i Abertawe o feysydd awyr Gatwick a Heathrow Llundain, maes awyr Bryste a Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd. Mae’r maes awyr rhyngwladol agosaf i Abertawe – Caerdydd – 50 munud yn unig o Fae Abertawe mewn car neu drên, ac mae’n cynnig hediadau rheolaidd o brif ddinasoedd Ewrop. Mae’r cwmnïau awyrennau sy’n gweithredu o Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn cynnwys KLM, Ryanair, bmibaby a chwmnïau awyrennau rhad eraill (manylion cyswllt isod).
Mae hediadau rhyngwladol i Gaerdydd hefyd ar gael o rai meysydd awyr yn y DU, gan gynnwys Aberdeen, Ynys Môn, Caeredin, Glasgow a Newcastle (ar adeg ysgrifennu’r wybodaeth). Bydd Transport Direct yn eich helpu i ddod o hyd i hediadau domestig ym Mhrydain. Neu, mae gan Abertawe ei faes awyr ei hun sy’n addas ar gyfer awyrennau bach. Mae’r maes awyr yn Fairwood ar Benrhyn Gŵyr.

 

By sea…

Cyngor ar gyrraedd Bae Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr ar y môr…
Mae gan Abertawe, Dinas Glannau Cymru, Farina Baner Las a dociau yng nghanol datblygiad newydd gwerth miliynau o bunnoedd.

Fferïau Rosslare – Sir Benfro
Teithio ar fferïau rhwng Rosslare (de-ddwyrain Iwerddon) a phorthladdoedd yn Sir Benfro (de-orllewin Cymru)
Irish Ferries
Mae’r fferïau canlynol yn teithio rhwng Rosslare (de-ddwyrain Iwerddon) a phorthladdoedd yn Sir Benfro (de-orllewin Cymru). Mae’r porthladdoedd hyn yn Sir Benfro yn daith o oddeutu 1½ awr mewn car o Fae Abertawe:

Rosslare – Doc Penfro
Gweithredwr: Irish Ferries
Hyd y daith: o 3¾ awr
ffôn: 0871 7300400
gwefan: www.irishferries.com

Rosslare – Abergwaun
Gweithredwr: Stena Lines
Hyd y daith: o 2 awr
ffôn: 0844 7707070
gwefan: www.stenaline.co.uk
Gwybodaeth trwy garedigrwydd www.visitswanseabay.com

This post is also available in: English