web analytics

Y Mwmbwls

Mae’n llawn cymeriad ac mae’r pentref ger y môr yn hafan i’r rhai sy’n dwlu ar gelf a bwyd, gyda thraethau godidog ar garreg y drws a phwysigrwydd hanesyddol sy’n rhagori ar ei faint.

Mae’n gartref i rai o’r bwytai gorau yn yr ardal, y Mwmbwls yw’r lle gorau i fwynhau cynnyrch lleol megis pysgod ffres a bwyd y môr, ac mae rhai ohonynt wedi’u dal ychydig lathenni o’r lan. Mewn ardal sy’n enwog am ei pharlyrau hufen iâ, mae’r rhai mwyaf enwog yn y Mwmbwls. Defnyddiwch ein hofferyn chwilio am fwytai i ganfod bwytai a chaffis yn y Mwmbwls.