web analytics

Porthcawl A Rest Bay

Rest Bay near Porthcawl

Porthcawl a Bae Rest
Gyda thri bae ar wahân (Bae Sandy, Bae Trecco a Bae Rest hyfryd), mae Porthcawl yn cynnig milltiroedd o dywod digyffwrdd. Mae’r ardal yn cynnwys parc antur, theatr glan môr, parciau a mwy o atyniadau o ddiddordeb a digon o hwyl i’r teulu.
Mae Bae Rest yn draeth euraid tywodlyd gyda chlogwyni isel a Chwrs Golff Brenhinol Porthcawl y tu ôl iddo. Mae’n wynebu’r de-orllewin ac yn derbyn grym llawn ymchwyddiadau’r Iwerydd, sy’n cynhyrchu y môr gwych.
Mae achubwyr bywyd yn goruchwylio’r ddau draeth ar y penwythnosau o fis Mai i fis Medi, 10am tan 6pm. Bob dydd ym mis Awst a mis Gorffennaf, 10.30am tan 6pm. Mae cymorth cyntaf ar gael hefyd. Dylai nofwyr fod yn ymwybodol bod ewyn y don mawr ar y traeth a bod ceryntau croes yn ffurfio ar rai adegau o’r llanw. Dylech nofio rhwng y baneri coch a melyn.

This post is also available in: English